Nudimo Vam medicinske usluge u prijatnom ambijentu uz stručno i ljubazno osoblje potpuno posvećeno Vama. Volimo posao kojim se bavimo i rado stavljamo naše znanje u službu pacijenata. Na temelju ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja, već petu godinu  osiguranici imaju pravo na izbor doktora porodične medicine u našoj Ustanovi.

Registracijom u naše timove, uz ovjerenu zdravstveni knjižicu, ostvarujete sva prava koja Vam garantuje Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) na isti način kao i u drugim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Ukoliko želite da se opredijelite za ljekara porodične medicine, procedura je veoma jednostavna. Dovoljno je da popunite pristupni formular te na taj način stičete sva prava iz zdravstvenog ogsiguranja.

U našoj ustanovi su Vam na raspolaganju:

  1. pregledi specijaliste porodične medicine,
  2. laboratorijske pretrage, iz domena primarne zdravstvene zaštite,
  3. ultrazvučni pregledi iz domena primarne zdravstvene zaštite,

Zdravstvena zaštita u porodičnoj medicini podrazumijeva:

–       savjetovanje i promociju zdravlja,

–       preventivne preglede,

–       ambulantne preglede i dijagnostiku,

–       praćenje hroničnih bolesnika,

–       propisivanje terapije,

–       upućivanje na dodatne preglede, dijagnostiku i bolničko liječenje,

–       zbrinjavanje hitnih stanja,

–       kućne posjete,

–       izdavanje ljekarskih uvjerenja, doznaka za bolovanje, obrazaca za ortopedska pomagala prema postojećim pravilnicima…

Proteklih godina zahvaljujući zalaganju i stručnošću naših kadrova stekli smo povjerenje i poštovanje brojnih pacijenata,  ispunili smo propisane standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite, te stekla status sertifikovane zdravstvene ustanove. Postupak sertifikacije obavila je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske. Fokus sertifikacionih standarda je sigurnost, kako za pacijenta, tako i za sve ostale učesnike u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

TIM 1 - PORODIČNA MEDICINA

Dr Ljiljana Lončar Limić

Diploma: Specijalista porodične medicine – Unverzitet u Banja Luci – Medicinski fakultet Banja Luka

Biografija: dr Ljiljana Lončar Limic je rođena 21.09.1974.godine u Bosanskoj Dubici (Kozarska Dubica), gdje završava i Osnovnu školu. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završava u Banja Luci. Specijalizaciju iz porodočne medicine završava 2010. godine u Banja Luci.

Cijeli dosadašnji radni vijek je provela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – službe porodične medicine i hitne medicinske pomoći – gdje je par godina obavljala dužnost rukovodioca službe. Učestvovala je u brojnim radionicama, edukacijama iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Udana je i majka jednog djeteta.

TIM 2 - PORODIČNA MEDICINA

Dr Vanja Ljuboja

Rođena 1973. godine u Drvaru. Osnovnu školu završila u Grahovu, a srednjoškolsko obrazovanje u Bihaću. Diplomirala na medicinskom fakultetu u Banja Luci 2001.god. i stekla zvanje doktor medicine. Do 2006.god. radila u Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Srbac. Specijalistički ispit iz porodične medicine položila 2009.god. na Medicinskom fakultetu u Banja Luci i stekla zvanje Specijaliste porodične medicine.  

Po završenoj specijalizaciji raspoređena u Službu porodične medicine Doma zdravlja Srbac, kao nosilac tima, te imenovana za rukovodioca Službe porodične medicine. U toku rada učestvovala u edukaciji Centra za zdravstveni menadžment “Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite” i “Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama”. U cilju unapređenja znanja i sticanja potrebnih vještina u oblasti porodične medicine završila školu ultrazvučne dijagnostike abdomena te stečeno znanje primjenjuje u svakodnevnom radu sa pacijentima registrovanim u Specijalističkom centru “Avala” gdje je zaposlena od 2017.god.