Dr Ljiljana Lončar Limić

TIM 1 - PORODIČNA MEDICINA

Dr Ljiljana Lončar Limić

Diploma: Specijalista porodične medicine – Univerzitet u Banja Luci – Medicinski fakultet Banja Luka

Biografija: dr Ljiljana Lončar Limić je rođena 21.09.1974.godine u Bosanskoj Dubici (Kozarska Dubica), gdje završava i Osnovnu školu. Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završava u Banja Luci. Specijalizaciju iz porodične medicine završava 2010. godine u Banja Luci.

Cijeli dosadašnji radni vijek je provela u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – službe porodične medicine i hitne medicinske pomoći – gdje je par godina obavljala dužnost rukovodioca službe. Učestvovala je u brojnim radionicama, edukacijama iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

TIM 2 - PORODIČNA MEDICINA

Dr Vanja Ljuboja

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 2001.god. i stekla zvanje doktor medicine. Do 2006.god. radila u Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Srbac. Specijalistički ispit iz porodične medicine položila 2009.god. na Medicinskom fakultetu u Banja Luci i stekla zvanje Specijaliste porodične medicine.  

Po završenoj specijalizaciji raspoređena u Službu porodične medicine Doma zdravlja Srbac, kao nosilac tima, te imenovana za rukovodioca Službe porodične medicine. U toku rada učestvovala u edukaciji Centra za zdravstveni menadžment “Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite” i “Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama”. U cilju unapređenja znanja i sticanja potrebnih vještina u oblasti porodične medicine završila školu ultrazvučne dijagnostike abdomena te stečeno znanje primjenjuje u svakodnevnom radu sa pacijentima registrovanim u Specijalističkom centru “Avala” gdje je zaposlena od 2017.god.

Dr Vanja Ljuboja
Prim. dr Gordana Malčić-Kecman

specijalista internista onkolog

Prim. dr Gordana Malčić-Kecman

Prevencija i dijagnostika oboljenja važan je korak kod liječanja svakog pacijenta. U našem Specijalističkom centru ovaj vid brige vodi naša uvijek nasmijana, sa izuzetnim iskustvom i energijom,  prim. dr Gordana Malčić – Kecman internista – onkolog.

#onkolog #internamedicina #banjaluka

specijalista opšte i abdominalne hirurgije

Dr Dragan Tomić

Dr Dragan Tomić
Mr sci dr med Aleksandar Guzijan

specijalista hirurgije dojka

Mr sci dr med Aleksandar Guzijan

Dr Aleksandar Guzijan je načelnik Centra za dojku UKC Banja Luka, jedinog takvog Centra u Republici Srpskoj, sa dugogodišnjim radom u oblasti dijagnostike, biopsije i operativnog liječenja promjena u dojci, kao i njene postooperativne estetike.

subspecijalista internista kardiolog

Dr Neno Dobrijević

 

Dr Neno Dobrijević
Dr Sladibor Lakić

specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Sladibor Lakić

Rođen 21.10.1978. u Mrkonjić Gradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2004. godine. Specijalistički ispit iz Ginekologije i  akušerstva položio je u Sarajevu 2012. godine.

Radio u Opštoj bolnici u Jajcu u  periodu od 2005. do 2008. Zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC RS na odjelu operativno onkološke ginekologije.

Oženjen, otac dvoje djece.

specijalista ginekologije i akušerstva

Docent dr Branka Čančarević Đajić

Dr Čančarevic  ljekar specijalista ginekolog i akušerstva. Magistarski rad pod nazivom:“Značaj hemodinamike uteroplacentnog i fetoplacentnog krvotoka u procjeni intrauterinog stanja ploda“,odbranila 2012. Učestvuje u izvođenju praktične nastave na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci kao stručni saradnik, a 2012.godine je izabrana u zvanje višeg asistenta. Autor je i koautor 24 rada objavljena u časopisima i zbornicima radova.

Docent dr Branka Čančarević Đajić
Docent dr Branka Čančarević Đajić

specijalista urolog

Dr Mirko Komljenović

neurolog

Doc dr sc med Milorad Vujnić

2016. odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu “Ispitivanje prisustva i značaja metaboličkog sindroma kod bolesnika sa miotoničnim distrofijama”.

Docenta na Katedri za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. 

Doc dr sc med Milorad Vujnić
Dr Zoran Radulović

specijalista radiologije i uz dijagnostike

Dr Zoran Radulović

Doktor Zoran Radulović Medicinski fakultet završio u Banja Luci.
Specijalizaciju iz radiologije pohađao je u UKC BL, KC Novi Sad,
Institutut za onkologiju Sremska Kamenica te KC Niš.
Specijalistički ispit iz radiologije položio je na Medicinskom fakultetu
u Banja Luci i stekao zvanje specijaliste radiologije.

specijalista gastroenterolog

Dr Mladen Đurđević

Dr Mladen Đurđević
ACIC

specijalista anestezije i reanimacije

Dr Dejan Aćić

specijalista vaskularne hirurgije

Dr Vladimir Keča

Dr Vladimir Keča
Docent dr Branka Čančarević Đajić

specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Dr Zvjezdana Zečević

Godina, datum i mjesto rođenja:29.03.1978. u Sanskom Mostu.
Osnovnuškolu kao i srednju Medicinsku školu završila u Banja Luci.
Medicinski fakultet u Banja Luci završila 2004. godine, a specijalizaciju iz oblasti plastične ,rekonstruktivne i estetske u hirurgije završila takođe u Banja Luci 2013. godine. Specijalizantski staž provela godinu dana na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a kao specijalista plastični hirurg usavršavala se u AKH klinici u Beču i to najviše u oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurskog liječenja opekotina, hirurgije malignih tumora kože i djelimično u oblasti mikrohirurgije .
Govori dva strana jezika (engleski i njemacki).

internista-endokrinolog

Mr sci med dr Gabrijela Malešević

Završila edukaciju za implantaciju insulinske pumpe i monitoring oboljelih od dijabetesa na terapiji spoljnom portabilnom insulinskom pumpom u KC Banja Luka i KC Srbija, a kvalifikaciju edukatora za oboljele od dijabetesa na intenziviranom režimu insulinske terapije po „Dizeldorf“ modelu stekla je na Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac u Zagrebu. Završila je edukaciju CW Doppler sonografija i Color Duplex ultrasonografije 2009. godine na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KC Srbija, a sledeće godine i edukaciju iz ultrasonografije abdomena i mekih tkiva na odjeljenju za abdominalnu ultrasonografiju u KC Srbija.

Subspecijalizantski staž iz endokrinologije i dijabetologije obavila je u Institutu za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma u Beogradu u trajanju 12 mjeseci.

Magistrasku tezu pod nazivom „ Udruženost mikroalbuminurije i zadebljanja intime i medije karotidnih arterija kao marker ishemijske bolesti srca kod oboljelih od diabetes mellitusa tip 2„ odbranila je u januaru 2016 godine.

gm